Mỹ: khí SO2 tăng 4% trong năm 2003

Posted on February 27, 2010

0


Thứ sáu, 24 Tháng chín 2004, 08:33 GMT+7

Vào thứ tư 22/9, chính phủ cho biết lượng khí SO2 (nguyên nhân gây ra các cơn mưa acid) đã tăng 4% trong năm 2003, nhưng có thể sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu chất lượng không khí trong thời gian tới.

Chính phủ cũng tiên đoán rằng việc tăng này sẽ kéo dài không quá 1 năm.

Các nhà máy năng lượng than đá là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tăng trên khi tạo ra đến 10,6 triệu tấn SO2 vào năm 2003 so với 10,2 triệu tấn vào năm 2002 và lập lại thành tích của năm 2001.

Tuy nhiên ô nhiễm môi trường do SO2 đã giảm mạnh trong vòng 2 thập kỷ qua (từ 17,3 triệu tấn vào năm 1980 xuống còn 11,2 triệu tấn vào năm 2000).

Bộ bảo vệ môi trường (EPA) tiết lộ rằng những thông tin này là một phần trong bản báo cáo thường niên của Quốc Hội.

Năm chất gây ô nhiễm khác là: khí CO, oxit nitơ, muội, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và chì. Tuy nhiên EPA ước tính rằng khối lượng của chúng đã giảm xuống 2% (từ 150,2 triệu tấn vào năm 2002 xuống còn 147,7 triệu tấn vào năm 2003).

Leavitt, người nói với hội nghị bằng điện thoại từ Concord, N.H cho biết:” Bây giờ không khí đã sạch hơn 1 năm trước, nó cũng sạch hơn 2 năm trước đây. Không khí bây giờ sạch nhất trong vòng 3 thập kỷ qua nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn chưa hành động. Có nhiều điều chúng ta cần học hỏi từ kinh nghiệm từ chương trình mưa acid trong thập kỷ qua (bắt đầu từ năm 1995). Đó là một chương trình rất hiệu quả”.

ANH QUÝ (Theo AP)
Việt Báo // showsource(“4”); // (Theo_TuoiTre)
Advertisements
Tagged: ,