Nước biển dâng tác động tới chu trình carbon toàn cầu

Posted on February 28, 2010

0


06/01/2009, 10:35:29 AM

Kết hợp phân tích với những đánh giá hiện tại về sự trao đổi carbon giữa đại dương và khí quyển, các nhà khoa học đưa ra kết luận việc mở rộng bề mặt biển có tác động quan trọng tới chu trình carbon toàn cầu theo đường bơm thềm lục địa.

Kết hợp phân tích với những đánh giá hiện tại về sự trao đổi carbon giữa đại  dương và khí quyển, các nhà khoa học đưa ra kết luận việc mở rộng bề mặt biển có tác động quan trọng tới chu trình carbon toàn cầu theo đường bơm thềm lục địa, bất chấp việc bơm yếu hơn nhiều lần khi các mặt biển nông hơn xuất hiện.

Từ Kỷ Băng Hà (LGM; khoảng 21.000 năm trước) mực nước biển đã dâng 130 m (430 feet), kết quả của việc làm ngập thềm lục địa và mở rộng quy mô lớn của diện tích mặt biển.

Biển chỉ chiếm khoảng 7 phần trăm diện tích bề mặt đại dương nhưng nhiều theo dõi gần đây chứng minh chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi carbon dioxide (CO2) giữa đại dương và khí quyển.

Ngoài ra, sự phân huỷ và hạt carbon được cho là được di chuyển từ bề mặt xuống đầm lầy dưới đáy đại dương thông qua cơ chế gọi là “sự bơm thềm lục địa”.

Bằng việc tái dựng lại sự kéo dài liên tục về mặt địa lý của LGM, Rippeth et al. phân tích ảnh hưởng của sự tăng mực nước biển và hậu quả tất nhiên là lũ lụt gia tăng.

Thu Hằng (theo ScienceDaily)

Advertisements