115/154 khu công nghiệp không có hệ thống xử lý nước thải

Posted on March 1, 2010

0


– Theo kết quả điều tra của Bộ Công Thương, trong số 154 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động trên toàn quốc chỉ có 39 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 25,3%), 27 KCN đang xây dựng và 27 khu đã có kế hoạch xây dựng.

Hàng trăm DN đã tham ra đóng góp, lắng nghe ý kiến hội thảo. Ảnh: Ngọc Huyền

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo môi trường ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam do Bộ Công Thương vừa tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú thừa nhận, hoạt động bảo vệ môi trường ngành công nghiệp chưa mang tính chiến lược, chuyên nghiệp, đồng bộ, đặc biệt là chưa thống nhất với mục tiêu kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu phát sinh chất thải từ nguồn mà mới chỉ mang tính giải pháp tình thế. Hệ thống quản lý môi trường ngành còn manh mún, chưa có mạng lưới quản lý thống nhất từ cấp bộ, sở Công Thương tới các tập đoàn, tổng công ty, công ty và các đơn vị cấp dưới. Phần lớn các doanh nghiệp đều chưa có phòng ban chuyên trách về môi trường, cán bộ làm công tác môi trường đều kiêm nhiệm với chuyên môn từ các lĩnh vực khác.

Hơn nữa, theo Thứ trưởng, khuôn khổ pháp luật về bảo vệ môi trường và tính cưỡng chế thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường của VN nói chung chưa đủ mạnh, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan có trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

ThS. Hồ Trung Thanh – Viện Nghiên cứu Thương mại cũng cho rằng, phát triển kinh tế và thương mại trong điều kiện toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đang gây áp lực lớn đối với môi trường, tài nguyên và sức khỏe con người. Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ việc nhập khẩu các thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, nguyên liệu phế thải, hàng hóa kém chất lượng không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, vấn đề mở rộng thương mại quốc tế của VN đang gặp phải những trở ngại rất lớn trong khả năng đáp ứng yêu cầu môi trường của các nước nhập khẩu.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng để ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành công nghiệp. Trong đó có nội dung khuyến khích các DN thành lập quỹ bảo vệ môi trường chi cho các hoạt động ứng phó sự cố, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường do rủi ro hoặc thiên tai…

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đề xuất, mỗi doanh nghiệp phải thành lập ban chuyên trách về môi trường và có định mức số lượng cán bộ chuyên môn có năng lực về môi trường. Bộ Tài Chính  xây dựng và ban hành quy định tài chính về việc thành lập và hoạt động của quỹ môi trường đối với doanh nghiệp.

*Ngọc Huyền

Advertisements
Posted in: Uncategorized