Các ca khúc về môi trường

Posted on March 24, 2010

0DANH SÁCH BÀI HÁT VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Hành khúc công nhân môi trường

2. Tiếng gọi thế kỷ môi trường

3. Ước mơ môi trường trong xanh mãi

4. Một ngày tôi mong thấy

5. Em hổng có chơi

6. Trả lại đi

7. Tôi nghe cây thầm thì thầm

8. Nguyện cầu và hành động

9. Lời tự sự của hành tinh

10. Khúc ca Thiên niên kỷ môi trường

11. Tiếng từng đêm

12.  Thế giới chung bài ca màu xanh

13. Lời cảnh báo xanh


Advertisements
Posted in: Bài hát