Vụ Môi trường tổ chức Hội thảo Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT.

Posted on April 4, 2010

0


26/01/2010 11:8 GMT+7

Sáng 26/1, tại Bộ GTVT, Vụ Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT. Nhiều nhà khoa học về môi trường trong và ngoài ngành GTVT đã tới dự và đóng góp ý kiến cho Đề án.


Vụ trưởng Vụ Môi trường Chu Mạnh Hùng khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Môi trường Chu Mạnh Hùng cho biết hoạt động giao thông vận tải là nguồn đóng góp đáng kể chất ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Ước tính hàng nãm hoạt động giao thông vận tải tiêu thụ khoảng 30% tổng lượng xãng dầu nhập khẩu, và phát thải khoảng 70% tổng lượng khí thải tại các đô thị lớn. Ngoài ra, hoạt động công nghiệp ngành giao thông vận tải, đặc biệt là công nghiệp đóng tàu, cũng đã được ghi nhận và nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn đặc biệt, cần thực hiện các giải pháp giảm thiểu. Tuy nhiên phát triển GTVT lại là động lực cho sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia, chính là cơ hội cho hội nhập và phát triển. Tốc độ phát triển nhanh chóng các loại phương tiện GTVT, nhất là ô tô và xe máy ở khu vực đô thị là sẽ gia tãng áp lực và làm cho môi trường không khí ô nhiễm trầm trọng, tiếp theo và các loại tàu sông, tàu biển cũng đã làm cho môi trường biển, sông hồ ngày càng phải chứa nhiều chất thải, dầu mỡ các loại. Do vậy từ nãm 2004 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp theo đó là hàng loạt các vãn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi mới thành lập Vụ Môi trường đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ra các vãn bản chỉ đạo trong vấn đề bảo vệ môi trường trong ngành GTVT. Cùng với đó Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT cũng đã được Vụ chuẩn bị và xây dựng từ nãm 2005.

Thành viên ban soạn thảo trình bày nội dung Đề án

Đề án giới thiệu về hiện trạng tác động môi trường do hoạt động GTVT, dự báo nguy cơ tác động môi trường do hoạt động GTVT, giải pháp và lộ trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVT. Trong đó Đề án tập trung vào các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như hoàn thiện cơ chế, chính sách; gia nhập điều ước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức; quản lý các chất thải gây ô nhiễm; ứng dụng khoa học công nghệ trong từng lĩnh vực hoạt động GTVT như khai thác vận tải, xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp GTVT, y tế GTVT. Đề án cũng đã nhấn mạnh tới các giải pháp huy động vốn để thực hiện các giải pháp trên, đó là đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư với cơ chế khuyến khích hợp lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và làm tốt công tác xã hội hóa.

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng góp ý kiến với Dự thảo Đề án

Tại Hội thảo các nhà khoa học khác đã cùng thảo luận, góp ý kiến và căn bản thống nhất với những vấn đề được nêu ra trong dự thảo.

BBT

Advertisements
Posted in: Uncategorized