Bài ca nguyên tử khối

Posted on April 8, 2010

0


hidro là 1

mười hai cột cacbon

nitơ 14 tròn

oxi trăng 16

natri hay láu táu

nhảy tót lên 23

khiến magie gần nhà

ngậm ngùi nhận 24

27 nhôm la lớn

lưu huỳnh giành 32

khác người thật là tài

clo 35 rưỡi

kali thích 39

canxi thì 40

…..

sắt đây rồi 56

64 đồng nổi cáu

bởi kém kẽm 65

80 brôm nằm

bari buồn chán ngán

137 ích chi

kém người ta còn gì

thủy ngân 201

còn tôi đi sau rốt

là chì 207.

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường

Advertisements