Đố về các nguyên tố

Posted on April 8, 2010

0


1. Nguyên tố nào muối mang vị chát

Lênh đênh giữa trùng khơi mà nghe biển hát
Nhiệt độ thường tương tác oxi
Với hơi nước phải đun lên nha?

2.Nguyên tố nào đi vào cổ tích
Thắm duyên nhau bởi một miếng trầu
Muối chế biến theo công trình xây dựng
Cũng có khi nằm lát đường tàu?
3.Nguyên tố nào kim loại trắng xanh
Trắng lên sắt cho nó khỏi rỉ
Muối Clorua ngoài không khí
Trong y khoa dùng để khử trùng?
4.Nguyên tố nào lỏng nhiệt độ thường
Hòa tan được nhiều kim loại
Nó được dùng trong nhiều loại máy
Điều hòa áp suất, bơm khuếch tán chân không?
5.Nguyên tố nào nhiều giữa biển đông
Lữa màu vàng khi nung đèn khí
Đện phân muối này để điều chế
Hidroxit nó dể ăn da?
6.Nguyên tố nào cho cây kết trái đơm hoa
Muối khai thác để làm phân bón
Nó khử tan thủy ngân tạo ra hổn hống
Nó có trong thuốc tím rửa rau hằng ngày?
7.Nguyên tố nào tạo nhiều hợp kim khác nhau
Con người biết từ thời thượng cổ
Làm dây điện, máy và công cụ
Ôxit làm men, làm kính lục, xanh?
8.Nguyên tố nào ít gặp đơn chất tự nhiên
Nhiều ở quặng sunphua, dạng muối
Làm cốc uống nước thì lợi rất nhiều
Nước có oxi của nó dùng để tiệt trùng?

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường
Đáp án tham khảo: Mg, Ca, Zn  Hg Na Cu  Câu cuối??? (Ag?).
Advertisements