Nghệ An: Nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Posted on April 8, 2010

0


Lao Động Điện tử Cập nhật: 2:04 PM, 05/02/2009
(LĐĐT) – Nghệ An hiện có khoảng 150 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định và đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chưa chấp hành đầy đủ các biện pháp giảm thiểu dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất tại một số khu vực, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu do ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở còn yếu kém, công nghệ sản xuất của một số ngành lạc hậu; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của mình.

Các bệnh viện trong quá trình xây dựng cũng chưa chú ý đến xử lý chất thải nên không đầu tư hoặc đầu tư không đồng bộ hệ thống xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại.

Công tác khai thác khoáng sản đã sử dụng một lượng nước mặt nhưng không có biện pháp xử lý, thải trực tiếp vào nguồn nước tự nhiên gây ô nhiếm môi trường…

Để khắc tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có các biện pháp khắc phục đối với từng cơ sở sản xuất như: lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thiết bị lọc bụi… đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường bên ngoài; trồng cây xanh trong khuôn viên của cơ sở sản xuất; từng bước chuyển đổi dần từ nhận thức sang ý thức và các hành động bảo vệ môi trường nơi công tác và nơi sinh sống, tiến tới xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.

Trước đó, Đoàn thanh tra liên ngành đã lấy mẫu giám định chất lượng môi trường của 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các cơ sở này đều vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó 7 cơ sở có các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép. Đoàn đã xử phạt hành chính 13 đơn vị với số tiền trên 85 triệu đồng.

H.L (Theo TTXVN)
Advertisements