Đốt nước đá cháy

Posted on April 9, 2010

0


Bạn lấy một nắm nước đá bỏ vào một chén sứ miệng rộng, rồi bật diêm đốt. Thật kì lạ! Nước đá bốc cháy
– Hoá chất: CaC2
– Cách làm: Trong chén sứ, bạn đã đặt sẵn vài mẫu canxi cacbua (CaC2). Bỏ nước đá vào và bật diêm đốt.
– Giải thích: Do có phản ứng:
CaC2 + 2H2O –>  C2H2 + Ca(OH)2
Khí C2H2 thoát lên mặt nước đá, khi đốt nó sẽ cháy trông giống hệt nước đá cháy
2C2H2 + 5O2 –> 4CO2 + 2H2O

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường

Advertisements