Bước đột phá trong nghiên cứu các chất siêu rắn

Posted on April 20, 2010

0


Ở Nhiệt độ rất thấp, heli hoá lỏng, khi chịu một áp xuất rất cao nó sẽ trở nên rắn. Trong một thí nghiệm chưa từng được thực hiện cho tới nay, GS. John Beamish và đồng nghiệp đã làm lạnh heli rắn và và lấy chúng ra như là một loại chất dẻo. Họ đã có thể quan sát được một đặc tính rắn hoàn toàn không mong đợi: yếu tố rắn tăng trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Điều này có thể khẳng định các công trình của TS. Chan trường Đại học Penn State (Mỹ). Năm 2004, TS. Chan đã chứng tỏ được rằng một đặc tính đơn lẻ của các phân tử heli rắn chịu những dao động tần số khác nhau và đã làm khuấy động thế giới vật lý khi tuyên bố khám phá ra một trạng thái vật chất siêu rắn.

NACESTI (theo Techno-Science.net, 12/2007)

Advertisements
Tagged: