Chất siêu dẫn lithium dưới áp suất xung quanh

Posted on April 20, 2010

0


Như vậy, tính siêu dẫn hiển hiện ở 20 kelvin trong lithium được nén chắc chắn là do những thay đổi áp suất trong luồng dẫn electron. Tính siêu dẫn ở áp suát xung quanh cho tới nay vẫn chưa được chứng minh.

Nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm trường Đại học Công nghệ Helsinki do Juha Tuoriniemi đứng đầu đã chứng minh được rằng tính siêu dẫn của lithium ở áp suất xung quanh ở nhiệt độ chuyển tiếp 0,4 millikelvin.

Khi coi lithium có một cấu trúc rất đơn giản, thì đó là một khám phá quan trọng cho phép sắp xếp các chất siêu dẫn.

NACESTI (theo Techno-Science.net; 29/10/2007, ảnh: Granules lithium được phủ bằng hydroxyde trắng lithium)

Trích: http://www.vista.gov.vn/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=432949&p_settingssetid=1&p_settingssiteid=33&p_siteid=33&p_type=basetext&p_textid=432950

Advertisements