Sản xuất các hạt tế vi từ polyme

Posted on April 20, 2010

0


Phương pháp thứ hai là trộn các hạt trong màng polyvinyl alcohol và màng này được kéo dài để tạo thành các lỗ trên các hạt và sau đó lỏng hoá hạt một lần nữa theo cùng quy trình. Nhóm đã thành công tạo ra khoảng 20 hình dạng khác nhau từ các dạng đơn giản đến các dạng phức tạp có hình dạng kim cương ở cấp nano.

Các polyme là các đơn vị cấu trúc lặp lại như các monomer và được nối với nhau bằng các liên kết đồng hoá trị, chúng có nhiều dạng trong tự nhiên và được tổng hợp nhân tạo, từ nhựa và ADN.Với việc kiểm soát hình dạng và kích thước của các hạt nano và micron, các nhà khoa học hy vọng có thể phát triển các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và y khoa.

Nhựa là các sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp polyme bán tổng hợp bao gồm quá trình cô đặc hữu cơ hay sự hình thành polyme khi có bổ sung các chất khác để cải thiện tính năng tăng hiệu quả và nay được mở rộng sang nhiều vật liệu và thiết bị, được ứng dụng trong lĩnh vực vi sinh, dẫn nạp thuốc và lưu biến học (môn khoa học nghiên cứu các vấn đề phân rã và lưu tốc dưới ảnh hưởng của các thay đổi) và các ứng dụng khác.

Một sản phẩm sợi đặc biệt là một sản phẩm composit chịu lực dựa vào kim loại, ceramic và các polyme có khả năng chịu lực cao và nhẹ. Các sản phẩm này được ứng dụng trong công nghiệp tự động, không gian, các thiết bị điền kinh và phục vụ cho thị trường các thiết bị giả trong y khoa.

NACESTI (Theo Nanobiotech, 7/2007)

Advertisements
Tagged: