CHÂM NẾN KHÔNG CẦN LỬA

Posted on April 22, 2010

0– Hoá chất: KMnO4, H2SO4 đặc
– Dụng cụ: đèn cồn, đũa thuỷ tinh
– Cách làm: Lấy đũa thuỷ tinh nhúng vào axit H2SO4 đặc và chất rắn KMnO, rồi châm vào bấc đèn cồn, nó sẽ tự bùng cháy.
– Giải thích:
H2SO4 + 2KMnO4 –> K2SO4 +2 HMnO4
Dưới tác dụng của H2SO4 đậc, HMnO4 mất nước tạo Mn¬2O7. Mn2O7 có tính oxi hoá cực mạnh, rượu etylic ( cồn) bốc cháy khi tiếp xúc với Mn2O7.

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường

Advertisements