Làm chữ bí mật

Posted on April 22, 2010

0


– Cách 1:


+ Mua một ít KNO3, đem hòa tan vào nước (tạo thành dung dịch loãng)
+ Sau đó lấy bút dạ hết mực. Lấy dung dịch KNO3 vừa thu được làm mực.
+ Viết lên giấy trắng như bình thường.
+ Đem phơi khô. Thu được giấy trắng không màu.
+ Muốn xem chữ -> đem đốt.


Giải thích:

Giấy trắng có thành phần chính là xenlulozơ đã được sử lý. Khi cháy thường không bị cháy hết (có muội than). Khi cho dung dịch KNO3 lên giấy, KNO3 cung cấp oxi giúp cho giấy cháy triệt để hơn (tạo thành muội trắng). Khi quan sát bằng mắt có thể phân biệt được chỗ cháy có KNO3 và chỗ không có KNO3 -> Chữ cháy sẽ trắng hơn so với cả miếng giấy.

Chú ý:

+ Muốn đọc được chữ thì phải chú ý quan sát nhé
+ Không nên dùng dung dịch KNO3 quá đặc


– Cách 2:


Lấy dung dịch bazơ (NaOH) làm mực viết lên giấy. Sau đó đem phơi khô thu được giấy trắng.

Muốn xem lại chữ chỉ cần nhỏ dung dịch phenol phtalein lên giấy khô. Sẽ đọc được chữ.

Cái này hay hay cho ai muốn tỏ tình bí mật nhé!

Theo victonh.wordpress.com

Advertisements