Tạo ra màu hồng bằng nước lã

Posted on April 22, 2010

0


Hoá chất: dd NH3 đậm đặc, rượu etylic khan, phenolphtalein
Cách làm: Thêm vài mililit dd amoniac (NH3) đậm đặc (25%) và 2-3 giọt phenolphtalein vào cốc đựng 50 ml rượu etylic khan. Hỗn hợp không có màu.
Khi biểu diễn, bạn nhờ một khán giả nào đó múc một cốc nước lã để pha dần vào hỗn hợp trên. Khi đổ nước màu hồng xuất hiện và càng đổ thêm nước thì màu hồng càng trở nên đậm.
Giải thích: khi đổ thêm nước, NH3 sẽ tác dụng với nước theo phản ứng:


Ion OH- làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Càng đổ thêm nước càng xuất hiện thêm nhiều ion OH-

Theo Những điều kỳ thú của hóa học-Nguyễn Xuân Trường

Advertisements