Ô chữ 2: Dầu mỏ – Khí đốt – Than đá

Posted on May 12, 2010

0


Mời các bạn tham gia giải đáp, comment phía cuối bài nhé!

Across

4. Khí mỏ dầu còn được gọi là gi?

5. Ở Việt Nam, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu có nhiều ở…-Thái Bình

6. Một loại khí độc

7. Dầu thô mới lấy từ mỏ lên sau khi xử lí sơ bộ sẽ qua công đoạn nào?

8. Trong chế biến dầu mỏ có 1 phương pháp giúp tăng lượng xăng là?

Down

1. Các mỏ dầu lớn như Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng, Rạng Đông thuộc tỉnh này.

2. Tỉnh khai thác nhiều than lớn nhất ở nước ta?

3. Crackinh là quá trình ………phân tử hidrocacbon mạch dài tạo thành các hidrocacbon mạch ngắn hơn

4. Khi nung than mỡ (than đá) ở 1000oC, phần khí thoát ra gọi là gì?

Biên soạn lại: Châu Pha (tư liệu từ  Nguyễn T.Ly)

Advertisements