Ô chữ – Tên gọi hóa học các chất

Posted on May 13, 2010

0


Biên soạn: Châu Pha (tư liệu H2VN).

HÀNG NGANG HÀNG DỌC
6. Nguyên tố có độ từ lớn nhất.
8. Công thức hóa học của khí cười.
9. Tên khác của axit kiến.
10. Tên thị trường của tuyết cacbonic.
11. Chất nhường electron.
13. Tên thông thường của chất C10H8.
15. Axit táo
16. Tên của H2SO4.nSO3.
17. Một trong những chất gây thủng tần ozon.
18. Ester có mùi anh đào.
19. Một trong những chất chế tạo ra thuốc nổ có khói.
1. Hòn đá thần trong thuật giả kim.
2. Tên khác của “nước vua”
3. Tên gọi của dung dịch HCHO 37-40%
4. Chất định phân Iot
5. Tên gọi của đất sét nguyên chất.
7. Một trong những chất tạo ra hiện tượng ma trơi.
12. Khí đất đèn.
14. Nguyên tố có điểm nóng chảy cao thứ 2 sau cacbon.

Advertisements