Hidropeoxit

Posted on May 14, 2010

0


  • Trong y tế thường dùng nước oxi già để rửa vết thương do nó có tính oxi hóa mạnh.
  • Đồ dùng bằng bạc bị đen do oxi trong không khí oxi hóa. Để làm trắng sáng lại hiện tượng bạc đen trên ta cho đồ dùng này vào H2O2

H2O2 + Ag2O –> Ag + H2O + O2

  • Để làm bức tranh sơn  cổ (đen) trở lại bình thường người ta dùng H2O2 để làm trắng lại

PbS + H2O2 –> PbSO4 + H2O

Diễn đàn H2VN

Advertisements