Browsing All Posts filed under »Hidro peoxit«

Sử dụng nước oxy già (H2O2) làm tăng khả năng nẩy mầm của hạt giống

February 26, 2010

0

Thực nghiệm lý-sinh học Nga vừa qua đã đề xuất ph­ương án sử dụng n­ước oxy già (H2O2) để kích thích và làm tăng tỷ lệ nẩy mầm của hạt giống có giá thành rất rẻ và thuận tiện hơn nhiều so với các ph­ương pháp đã dùng tr­ưứơc đó nh­: Hóa học, bức xạ, […]