Thư viện tài liệu

CÁC TÀI LIỆU MÔI TRƯỜNG


Photobucket

Chiến tranh hóa học

MT1hydrogen_sulfide fact
MT1 Ô nhiễm không khí (ppt)

MT1

Kỹ thuật xử lý nước ngầm

MT1

Độc chất học môi trường

MT1

Quan trắc môi trường

MT1

GDMT- Bộ GD (doc)

MT1 Ô nhiễm môi trường
Xem chi tiết

HÓA HỌC  KỲ THÚ


Photobucket

Cây anh túc (doc)

logo-word

Các nhà hóa học (doc)

thi-nghiem-vui

Thí nghiệm vui (doc)

Photobucket

Cacbohydrat (ppt)

Xem chi tiết

VIDEO CLIP VỀ MÔI TRƯỜNG


Bạn có thể tìm kiếm các clip mới trong mục search (hiện ra sau khi xem xong clip này) và xem trực tiếp tại đây.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: