THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Sau khi xem xong thí nghiệm sẽ có khung SEARCH hiện ra, các bạn có thể tìm kiếm các thí nghiệm khác, xem trực tiếp và tải tại đây. (Hãy tìm theo CTPT các chất)

¤
__

__
Xem 177 thí nghiệm Hóa học phổ thông =>> từ YOUTUBE

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: