Trắc nghiệm


  • Thử kiểm tra kiến thức hóa học về môi trường của bạn như thế nào nhé!!!
  • Mỗi câu hỏi là một thông tin bổ ích liên quan thực tế cuộc sống đang đợi bạn khám phá.

Đề 1: Chủ đề-  Oxi- Ozon

Đề 2: Chủ đề-  Nhóm Cacbon

Đề 3: Chủ đề-  Phân bón hóa học

Đề 4: Chủ đề-  Ô nhiễm không khí

Đề 5: Chủ đề-  Ô nhiễm nguồn đất

Đề 6: Chủ đề-  Ô nhiễm nguồn nước

Đề 7: Chủ đề-  Halogen

Đề 8: Chủ đề-  Lưu huỳnh và hợp chất lưu huỳnh

Đề 9: Chủ đề-  Hidrocacbon no

Đề 10: Chủ đề-  Hidrocacbon không no và Hidrocacbon thơm

Đề 11: Chủ đề-Nitơ – Photpho

Đề 12: Phân bón hóa học (tt)

Chú ý :

  • Mỗi đề 15 phút

  • Chỉ cần click vào Sign in as guest để làm bài

  • Làm xong chọn ” Answer” để xem kết quả và điểm số —> chọn Review this test results” để xem câu trả lời đúng.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: